Bomen voor de toekomst met praktijknetwerk 

Welkom op de website van het Praktijknetwerk Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden. Het praktijknetwerk bestaat uit boomkwekers en vaste plantenkwekers, toeleveranciers en begeleiders. Kijk ook eens onder deelnemers. Sinds 2016 zijn de leden en begeleiders verder gegaan op eigen kracht. Zonder ondersteuning van het rijk.

Wij zoeken gezamenlijk naar duurzame oplossingen voor ziekten, plagen en onkruid. We wisselen praktijkervaringen uit. Door middel van praktijkproeven ervaren de deelnemers hoe bepaalde strategieën en producten uitpakken. Deelnemers kiezen er voor om pro-actief te zoeken naar duurzame alternatieven. Onderwerpen die langs komen zijn onder meer: stimuleren van de biodiversiteit, bodemverbetering, plantversterking en nieuwe middelen. Ook organiseert het praktijknetwerk bijeenkomsten voor betrokkenen uit de gehele groenketen en zoekt het praktijknetwerk ook samenwerking met andere intiatieven die duurzaamheid in de groenketen als doel hebben. 

We bomen over een duurzame groensector en boomkwekerij voor de toekomst!

Het praktijknetwerk bestaat uit drie soorten activiteiten:

 

Het laatste nieuws

okt 9, 2017

Bijeenkomst 10 oktober: Inzet drones & bodemscans

10 oktober vindt  de afsluitende bijeenkomst plaats van het...lees meer >

meer nieuwsberichten

De laatste agendapunten

mei 25, 2017

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Wilt u met collega's zoeken naar oplossingen voor knelpunten in de teelt? Ervaringen uitwisselen als het gaat om duurzaam telen?

okt 9, 2017

10 oktober vindt de afsluitende bijeenkomst van het Innovatieproject plaats over de mogelijkheden en ervaringen van drones, vliegtuigbeelden en bodemscans in de (vrucht-) boomkwekerij. 

okt 9, 2017

Op 19 oktober komen we bij elkaar bij Boomkwekerij Michels-Classens in Heide-Venray.

Onkruidbeheersing
 
In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan mechanische onkruidbestrijding, afdekmaterialen en nieuwe middelen. We streven naar een duurzame strategie voor onkruidbeheersing.lees meer >
Ziekten en Plagen
 
Dit onderdeel gaat in op de omstandigheden van de planten te optimaliseren en de plant weerbaarder te maken. Anderzijds gaan we in op een duurzame bestrijding...lees meer >
Demodagen
 
Doel van de demodagen is kennisvergaring en kennisuitwisseling door een combinatie van presentaties en workshops, demo’s en bezoeken aan praktijkproeven.lees meer >
bekijk alle participanten
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor POP2 in Nederland
Webdesign en ontwikkeling door: Webdesign24