Bijeenkomst 10 oktober: Inzet drones & bodemscans

Afgelopen twee jaar is er in het Innovatieproject van de Raad voor de Boomkwekerij (met ondersteuning van het Productschap Tuinbouw) gwerkt aan de praktische toepassing van drones, vliegtuigbeelden en bodemscans in de (vrucht-) boomkwekerij.

Al jaren vinden er projecten plaats in de akkerbouw met precisielandbouw en langzamerhand worden daar de mogelijkheden praktisch toepasbaar. In de boomkwekerij staan we aan het begin van deze ontwikkelingen. De middag/ avond geeft een beeld van de ervaringen in de boomkwekerij en met name in de vruchtboomkwekerij. Bodemscans en dronebeelden geven zowel informatie over de grond van een perceel als ook over het gewas. Hoe wordt dat aangepakt en wat kunnen we er mee? Daarop wordt tijdens de bijeenkomst ingegaan.

Een onderwerp dat we deze bijeenkomst ook zullen belichten is bodemverdichting en de mogelijke oplossingsrichtingen.

Programma

15.15 uur: ontvangst deelnemers

15.30 uur: opening en toelichting project door Esther Hessel en Hans Smeets. Praktijkervaringen.

16.00 uur:  Yannick Smedts, Loonwerk GPS. Toepassing van de bodemscanner Dual Em in de boomkwekerij: inzichten en mogelijkheden.

16.45 uur: Bert Rijk, Aurea Imaging. Mogelijkheden van drones in de boomkwekerij en ervaringen met drones in de vruchtboomkwekerij.

17.30 uur: Pauze met broodjes

18.30: Stefan Muijtjens, Landbouwadviseur. Bodem verdichting in de kwekerij. In kaart brengen en oplossen. En voorkomen? Hoe pak je dit aan?

19.30: Einde

  

Locatie: Zaal Eethuis de Walrus, Broekstraat 37,  5571 KJ Bergeijk

 

Deelname?

Deelnemen aan deze interessante bijeenkomst? Geef u dan op via bijgevoegd opgave formulier. U kunt deze mailen aan:  e.hessel@hesselmarketing.nl.  Kosten voor de catering  van deze dag bedragen 15,- (excl. 21% BTW). 

De laatste agendapunten

mei 25, 2017

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Wilt u met collega's zoeken naar oplossingen voor knelpunten in de teelt? Ervaringen uitwisselen als het gaat om duurzaam telen?

okt 9, 2017

10 oktober vindt de afsluitende bijeenkomst van het Innovatieproject plaats over de mogelijkheden en ervaringen van drones, vliegtuigbeelden en bodemscans in de (vrucht-) boomkwekerij. 

okt 9, 2017

Op 19 oktober komen we bij elkaar bij Boomkwekerij Michels-Classens in Heide-Venray.

Onkruidbeheersing
 
In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan mechanische onkruidbestrijding, afdekmaterialen en nieuwe middelen. We streven naar een duurzame strategie voor onkruidbeheersing.lees meer >
Ziekten en Plagen
 
Dit onderdeel gaat in op de omstandigheden van de planten te optimaliseren en de plant weerbaarder te maken. Anderzijds gaan we in op een duurzame bestrijding...lees meer >
Demodagen
 
Doel van de demodagen is kennisvergaring en kennisuitwisseling door een combinatie van presentaties en workshops, demo’s en bezoeken aan praktijkproeven.lees meer >
bekijk alle participanten
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor POP2 in Nederland
Webdesign en ontwikkeling door: Webdesign24