Demodagen

In het Praktijknetwerk Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden wordt in 2014 nog een demodag c.q. innovatiedag georganiseerd.  Namelijk 11 september a.s . Titel van de dag: innovatiedag ‘Bomen voor de toekomst’ . Doelgroep is de gehele groenketen: van boomkweker, grootgroenvoorziener, hovenier, gemeentelijk groenbeheerder, en groenbeheerders bij overheden.  Locatie: Boomkwekerij Ebben BV in Cuijk.  Tijd: van 9.30 tot 17.30 uur.

Organisatie van de dag door DLV Plant team boomteelt in samenwerking met het Praktijknetwerk Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden.  De dag geeft handvatten aan de bezoekers om ook in de toekomst gezonde bomen en planten te kunnen telen en aanplanten.

Thema’s van de dag (vernieuwing! Innovatie!):

1. Teelt en mechanisatie

2. Sturingssystemen in de boomkwekerij en groenvoorziening: QMS, weerpaal, GPS, bodemanalyse per helicopter, Agritip, blad- en bodemanalyses;

3. Duurzame aanpak van ziekten en plagen in boomkwekerij en plantsoen:  Met minder gewasbeschermingsmiddelen en herbiciden een gezonde teelt en aanplant van bomen.

4.  Handreikingen om onkruid te voorkomen (beplantingsconcepten, grasbanen, afdekmaterialen) of onkruid te beheersen (nieuwe technieken, mechanische onkruidbestrijding, nieuwe middelen,…);

5. Innovaties in groenvoorziening en groenbeheer:  plantgatverbetering, onkruidbestrijding, nieuwe beplantingsconcepten, boomverzorging, dak- en gevelgroen, etc

6. Verwerking/toepassing restproducten en duurzame energie.

 

Programma

9.30 uur: Binnenkomst deelnemers ochtendprogramma

9.50 uur:    Opening van de dag door Toon Ebben en Gedeputeerde van den Hout 

10.00 uur:  Forum met:

11.30 uur: Vrij bezoek aan de bedrijvenmarkt en rondleiding Boomkwekerij Ebben BV

13.00 uur: Netwerklunch;

14.00 uur: Vrij bezoek en spuitlicentie voor hoveniers, grootgroenvoorzieners, boomkwekers en gemeentelijke groenmensen. Tijdens deze middag geven de volgende mensen een interessant toekomstperspectief op duurzaam en toekomstbestendig groen:

 

Wilt u als bedrijf deelnemen aan deze interessante innovatiedag voor de gehele groenketen? Download de leaflets voor alle ins en outs van de dag! de ochtend is met name interessant voor overheden, hoveniers en management van boomkwekerijen. Het middaggedeelte is interessant voor uitvoerende mensen in het openbaar groen en boomkwekerij. Leaflet forum en ochtendgedeelte. Leaflet middaggedeelte.  

Deelnemers: 


 

Praktijkproeven die te zien zijn:

 

Vorig jaar heeft een vergelijkbare demodag plaatsgevonden. Voor een impressie zie het volgende filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=1p2dMsoFgwE&feature=youtube_gdata_player

 

De laatste agendapunten

mei 25, 2017

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Wilt u met collega's zoeken naar oplossingen voor knelpunten in de teelt? Ervaringen uitwisselen als het gaat om duurzaam telen?

okt 9, 2017

10 oktober vindt de afsluitende bijeenkomst van het Innovatieproject plaats over de mogelijkheden en ervaringen van drones, vliegtuigbeelden en bodemscans in de (vrucht-) boomkwekerij. 

okt 9, 2017

Op 19 oktober komen we bij elkaar bij Boomkwekerij Michels-Classens in Heide-Venray.

Onkruidbeheersing
 
In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan mechanische onkruidbestrijding, afdekmaterialen en nieuwe middelen. We streven naar een duurzame strategie voor onkruidbeheersing.lees meer >
Ziekten en Plagen
 
Dit onderdeel gaat in op de omstandigheden van de planten te optimaliseren en de plant weerbaarder te maken. Anderzijds gaan we in op een duurzame bestrijding...lees meer >
Demodagen
 
Doel van de demodagen is kennisvergaring en kennisuitwisseling door een combinatie van presentaties en workshops, demo’s en bezoeken aan praktijkproeven.lees meer >
bekijk alle participanten
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor POP2 in Nederland
Webdesign en ontwikkeling door: Webdesign24