Deelnemers praktijknetwerk

In het Praktijknetwerk Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden werkten tot begin 2015 25 kwekers, 10 toeleveranciers en 5 begeleiders samen om te zoeken naar structurele duurzame oplossingen voor ziekten, plagen en onkruiden. Verwachting is dat het aantal chemische middelen wordt gereduceerd en er naar andere methoden en technieken gezocht moet worden. Niet afwachten maar pro-actief zoeken naar oplossingen is de insteek! Het praktijknetwerk heeft begin 2015 een doorstart gemaakt. Zonder subsidie hebben kwekers en toeleverancier aangegeven het belang en toevoegde waarde van het praktijknetwerk te zien en daarin zelf te investeren. 

 

 

 

 

 

 

De laatste agendapunten

mei 25, 2017

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Wilt u met collega's zoeken naar oplossingen voor knelpunten in de teelt? Ervaringen uitwisselen als het gaat om duurzaam telen?

okt 9, 2017

10 oktober vindt de afsluitende bijeenkomst van het Innovatieproject plaats over de mogelijkheden en ervaringen van drones, vliegtuigbeelden en bodemscans in de (vrucht-) boomkwekerij. 

okt 9, 2017

Op 19 oktober komen we bij elkaar bij Boomkwekerij Michels-Classens in Heide-Venray.

Onkruidbeheersing
 
In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan mechanische onkruidbestrijding, afdekmaterialen en nieuwe middelen. We streven naar een duurzame strategie voor onkruidbeheersing.lees meer >
Ziekten en Plagen
 
Dit onderdeel gaat in op de omstandigheden van de planten te optimaliseren en de plant weerbaarder te maken. Anderzijds gaan we in op een duurzame bestrijding...lees meer >
Demodagen
 
Doel van de demodagen is kennisvergaring en kennisuitwisseling door een combinatie van presentaties en workshops, demo’s en bezoeken aan praktijkproeven.lees meer >
bekijk alle participanten
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor POP2 in Nederland
Webdesign en ontwikkeling door: Webdesign24